BEBOERNYT


Generalforsamling i Østre Palæ d. 4. marts 2024, kl. 19.00

20-02-2024

Beboerforeningen indkalder hermed til den årlige

GENERALFORSAMLING I ØSTER PALÆ

Mandag den 4. marts 2024 kl. 19.00

I Sankt Jakobs Kirkes Sognegård, Østerbrogade 59, 2100 Ø

 

Dagsorden:                       1. Valg af dirigent

                             2. Formandens beretning v/Frans Bevort

                             3. Årsregnskab v/Hanne Christiansen og Joan Poulsen

                             4. Forslag og opsummering vedr. ejendommen fra BB-repræsentanterne

                             5. Forslag fra lejerne skal være os i hænde senest 23. februar 2024

                             6. Valg/genvalg af BB-repræsentanter

                             7. Eventuelt

 

Vi håber at så mange som muligt vil deltage – det er godt at høre lejernes stemmer.

 

Med venlig hilsen Beboerrepræsentanterne

 

 

Formand Frans Bevort                                frans@bevort.dk

Kasserer Hanne Christiansen                     hannechristiansen@kabelmail.dk

Rine Helme                                                   rinehelme@hotmail.dk

Joan Poulsen                                                poulsen2100@yahoo.dk

Søren Risting                                                risting66@gmail.com

 

                            

 

 

Gårdmøde d. 14. juni kl. 14.30-15.30

23-06-2023

Gårdmøde om City Apartment’s planer og dialog om ejendommen 14. juni 14.30-15.30

Til stede fra beboerforeningen bestyrelse: Frans Bévort (formand), Hanne og Rhine.

Fra CA: Kim Hansen og Rene Toft.

Følgende punkter blev drøftet:

 1. Elevatorer. Vi drøftede kort ”elevator-sagen” og konstaterede, at sagen kommer for retten til December. Beboerforeningen påpegede, at elevatorerne sandsynligvis kommer op at køre før eller siden, hvilket CA ingen kommentarer havde til.
 2. Port. Beboerforeningen kvitterede for, at porten nu kan låses og at der kommet bedre styr på uvedkommende parkering i gården efter, at der blevet sat kamera op. Til gengæld er det grundlæggende problem med at porten aldrig er lukket ikke løst og det fører til at der er mange uvedkommende i gården døgnet rundt..
 • Kim sagde, at man nu ville kigge på en permanent løsning med en automatisk port. Det var beboerforeningen meget positive over for!
 1. Parkering i gården
 • Hvad angår ”tolerencetiden” for beboerparkering (uden særlig tilladelse) i gården var Kim åben over for at hæve den til 30 minutter fra de nuværende 15 minutter så på- og aflæsning kan ske i god ro og orden.(FB:  Evt. kunne man registrere beboere og på den måde fastholde de 15 min. for ikke-beboere).
 1. Vedligeholdelse. Hvad angår vedligeholdelse på den lange bane, fortalte Kim, at det indenfor 10 år kunne tænkes at CA vil foreslå at skifte vinduer, som især mod Østerbrogade er ved at være slidte (og grimme). Ordningen er  (vist) at 30% tæller som vedligehold og 70% som forbedring, hvilket betyder, at det i givet fald kommer til at betyde huslejeforhøjelser (det afskrives over 20år).
 •  Kim lovede at informere i god tid om konkrete planer og evt. konsekvenser for beboerne.
 1. Altaner. Vi talte også muligheden for altaner, som især er interessant for sydsiden af Østerbrogade lejlighederne. Beboerforeningen kan ikke udtale sig generelt om interessen, men er sikker på at en del vil være interesserede og vil gerne formidle/forespørge til beboerne (hermed gjort).
 • Kim sagde, at CA gerne vil kigge på forskellige modeller, fx at enkelte opgange kan starte med altaner, men sagde samtidigt at vinduer og altaner muligvis af praktiske grunde bør hænge sammen.
 1. Vi talte om lejemål der er meget dårligt isolerede ved radiatorer og har et højt varmeforbrug og blev enige om at de pågældende lejligheders vedligeholdelseskonto efter aftale med CA, var en mulig løsning på at få forholdene forbedret.
 2. Vi aftalt at få sat en boghylde i skralderummet (ved metal-containerne), at få fjernet ”cykellig”, der er låst fast på gaden ved ejendommen.
 3. Evt. Vi talte om de tilbagevendende problemer med erhvervslejemål der overfylder affaldscontainere, fortsatte problemer med biler i gården, dobbelt batteri container, der ikke bliver tømt.

Bedste hilsener

For bestyrelsen, Frans Bévort, Formand 19-06-23

 

 

GF 28. februar 2023 - Indkaldelse er uddelt til alle beboere

30-12-2022

 

Beboerrepræsentationen indkalder hermed til den årlige

GENERALFORSAMLING

Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

I Sankt Jakobs Kirkes Sognegård

 

Dagsorden:        

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning v/Frans Bevort
 3. Årsregnskab v/Hanne Christiansen og Joan Poulsen
 4. Forslag og opsummering vedrørende ejendommen fra BB-repræsentanterne
 5. Forslag fra lejerne. Forslag skal være BB-repræsentanterne i hænde senest  21.2.2023
 6. Valg/genvalg af BB-repræsentanter
 7. Eventuelt

Som altid håber vi at så mange som muligt vil deltage – der er altid nok at tage fat på.

 

Med venlig hilsen

Beboerrepræsentanterne

 

 

Formand Frans Bevort                         frans@bevort.dk

Kasserer Hanne Christiansen             hannechristiansen@kabelmail.dk

Rine Helme                                         rinehelme@hotmail.com

Søren Risting                                      risting66@gmail.com

Joan Poulsen                                      poulsen2100@yahoo.dk

 

 

Frans

Formand

 

 

Godt Nytår 2023 - orientering om elevatorsagen og NB! parkering i gården

30-12-2022

I efteråret 2022 har arbejdet i foreningen været præget af sagen om de to lukkede elevatorer i Østerbrogade 87 og 93. Sagen drejer sig om, at afskærmningen af de to elevatorer, som er placeret midt i trappen, ikke længere er er lovlig og skal have mindre "masker" (huller). Cityapartment har valgt ikke at foretage lovliggørelsen og i stedet lukke drifte af elevantorerne. (De er de eneste elevatorer, der er konstrueret på denne måde - de øvrige er ikke og forventes ikke berørt).

I samarbejde med LLO, har beboerne i opgangen og beboerforeningen haft sagen i huslejenævnet, fået medhold og derefter tabt sagen i ankenævnet. City Apartments advokater har argumenteret med, at lovliggørelsen af de to elevatorer er en forbedring og ikke vedligeholdelse og derfor uden for huslejenævnets område.

I samarbejde med LLO, vil vi køre sagen i boligretten for at få denne afgørelse omstødt. Problemet er desværre, at de gangsbesværede beboere i de to opgange har svært ved at leve med de lukkede elevatorer, så det er sandsynligt, at hjælpen kommer for sent.

Beboerforeningen er engageret i sagen fordi den er principiel i forhold til CAs ageren for at pleje sine interesser overfor beboernes. I dette tilfælde at skifte nogle lejere med lavere husleje ud med nogle, der betaler højere. Hvem ved, hvad bliver den næste beslutning CA tager og hvem vil den ramme?

NB! CA har varslet - overfor garagelejere - at biler i gården fra 1/1-2023 vil blive registreret med dertil opstillede kameraer. Biler som ikke er registreret i forvejen hos CA vil modtage en bøde, hvis de parkerer i gården. På forespørgsel har CA meddelt, at beboere har 15 minutter til på- og aflæsning.

Beboerforeningens bestyrelse ser det som en nødvendig ordning for at få styr på parkering i gården og sikre adgang for fx brandbiler i tilfælde af brand.

Som sidst: HUSK AT LUKKE PORTEN! især sent om aftenen. Nu kan den ikke lukkes op udefra uden nøgle.

Der er planlagt generalforsamling i beboerforeningen d. 28. februar. Invitation følger senere.

God Nytår fra foreningen!

Mange hilsener

Frans

Formand

 

 

Gårdmøde med City Appartment

21-06-2022

D. 14. juni havde beboerbestyrelsen møde med Kim og Rene fra CA. Man var godt klar over, at vi ikke er begejstrede for situationen med de to elevatorer (87 og 93), der er sat ud af drift. De hævdede, at der muligvis kommer nyt fra myndighederne, der kan betyde, at de kan sættes i drift igen. I morgen vil huslejenævnet besigtige de to elevatorer. Så må vi se hvad de beslutter.

Vi roste dem for rosenbedene of opgangenes renovering og rejste de sædvanlige ønsker: Port, affaldsrummene osv. De lovede faktisk at gøre noget ved porten og det er netop sket. Kim nævnte at hvis vi er i stand til at få noget godt ud af det - og holder porten mere lukket - så er det ikke umuligt, at de vil investere i en automatisk port. SÅ HUSK AT LUKKE PORTEN! især sent om aftenen. Nu kan den ikke lukkes op ude fra uden nøgle.

Så lidt sker der da ;-).

God sommer fra foreningen!

Mange hilsener

Frans

Formand

 

 

Nyt: Maling af opgange til gaden

Opdatering: Malerarbejde på østerbrogadesiden af ejendommen

Har fået svar fra Kim Hansen fra CA vedr. det ikke igangsatte malerarbejde i opgangene på Østerbrogade-siden i Øster Palæ.

Vi havde fået den opfattelse at arbejdet ville fortsætte løbende fra opgang til opgang hele vejen rundt om huset i år.

Men ifølge vedligeholdelsesplanen for malerbejdet vil det finde sted i 2021, 2022 og 2023.

Og pga. krav fra myndighederne om ombygning af elevatorer i nr. 87 og 93 næste forår, ville det være ærgerligt at male de 4 opgange før dette er sket.

Malerarbejdet forsætter næste efterår eller allersenest 2023.

Det er desværre tidshorisonten, hvis man nu havde glædet sig til en smuk lyseblå jul i sin opgang (og ikke er blandt de heldige).

Kh Hanne fra beboerforeningen.

***

Nu er malerne i fuld gang med at give vores opgange ny frisk make-up.

Vi havde 4-5 farveprøver at vælge imellem og de frivillige farve-eksperter blandt lejerne valgte den lyseblå nuance til væggene og perlegråt til træværket.

Jakob Erlandsens Gade 2 og 4 er færdigmalede og for et par dage siden er malerteamet begyndt i Urbansgade 5.

Hver opgang tager ca 14 dage - så hvis vi tæller fra Urbansgade 5 den 13.9. er der et par uger til næste opgang... og hvis teamet følger vejen rundt om huset bliver det nogenlunde disse startdatoer.

Urbansgade 3 den 27.9.  -  Urbansgade 1 den 11.10.  - Østerbrogade 93 den 25.10.  - Østerbrogade 91 den 8.11  -

Østerbrogade 89 den 22.11.  -  Østerbrogade 87 den 6.12.

Hvis der kommer nogen ændringer vil vi blive informeret.

På beboerforeningens vegne

Det skal nok blive flot -  selv om vi må sno os lidt mens arbejdet pågår :-).

Hanne Christiansen

Generalforsamling 2021 i "papirudgave" grundet Corona er nu afsluttet

Kære alle lejere i Østre Palæ,

Vi havde sat en frist for indsigelser til senest den 24.03.2021 i relation til det dokument vi omdelte til samtlige lejere og lagde ud på vores hjemmeside.

Nu er fristen så udløbet, og der er ikke kommet indsigelser.

Det vil sige, at ”papir-generalforsamlingen” nu er afsluttet, og det foreslåede er vedtaget.

På denne baggrund kan vi nu konstatere, at det forslag vi har rundsendt er vedtaget og kan implementeres:

 • Beboerrepræsentanternes beretning for det gamle år (se nedenfor) er godkendt;
 • Regnskabet for 2020 er godkendt;
 • Den foreslåede forhøjelse af beløb til dækning af udgifter ved beboerrepræsentanternes arbejde til 35 kr/lejer/måned gældende fra 1. April 2021 er vedtaget;
 • Henrik, Hanne, Rine, Søren og Frans (se Bestyrelse for info) er genvalgte som beboerrepræsentanter;
 • Frans Bévort, Østerbrogade, 89, 2. th overtager hvervet som formand for beboerrepræsentationen.

Oprævningen af bidrag til boboerforeningens drift er gældende her fra 1. April.

Jeg vil godt benytte lejligheden til at takke Henrik for hans arbejde som formand for beboerforeningen.

Mange hilsener

Frans Bévort, formand på vegne af

Beboerforeningens bestyrelse, Østre Palæ

Kære alle lejere i Østre Palæ,

Da vi ikke kan indkalde til en generalforsamling med fremmøde pga. Corona, har vi valgt at uddele de dokumenter, der dækker de funktioner som en GF har, til alle lejere i ejendommen.

(Dokumenterne kan også åbnes nedenfor denne tekst).

Læs dokumenterne igennem så du informeret kan acceptere de meddelelser og beslutninger som de indeholder, herunder blandt andet: Formandens beretning, hævelse af beboerbidraget (og grunden hertil), formandsskifte og regnskab for 2020.

 Vi regner ikke med, at vi kan mødes tli GF før i 2022, men det kan være, at vi arrangerer et sommerarrangement i gården, hvis det bliver muligt.

Du ønskes en snarlig genåbning af samfundet, godt helbred og et dejligt forår!

Mange hilsener

Henrik Christiansen, formand og

Beboerforeningens bestyrelse, Østre Palæ

Seneste nyt fra beboerforeningen i Øster Palæ 1. december 2020

Beboerrepræsentanterne har afholdt et gårdmøde i sommers hvor vi talte om alle de kendte små og store problemer som forefindes i enhver ejendom.

Herunder: Parkering af fremmede biler - porten, som skal kunne låses således at fremmede ikke bare kan åbne udefra - affaldshåndtering - nabolarm osv osv.

Alle disse emner blev nævnt for City Apartments repræsentanter og der bliver løbende taget hånd om klagerne. Man kan, hvis man har konkrete spørgsmål eller klager, med stor held skrive til service@cityapartment.dk  og du får svar hurtigt fra vores supersøde tilsyns- og altmuligmand Rene.

Her i slut november har vi fået nyt fra Lejernes LO - der vil ske en kontingentforhøjelse for vores medlemsskab pr. 1.4.2021 fra de nuværende 25 kr. pr. lejl. om måneden til ca. 35 kr. pr. lejl. om måneden, der bliver opkrævet sammen med huslejen.

Forhøjelsen skyldes et stort arbejdspres hos LLO med mange sager vedr. bl.a. Backstone og andre ejendomsopkøbere. Det er nødvendigt at ansætte flere medarbejdere til at kunne betjene os alle. Og forøvrigt har der ikke været nogle stigninger i mange år,..såh..det må vi nok acceptere.

Beboerrepræsentanterne har også sat en foreløbig dato - tirsdag den 23. marts  til  Generalforsamling i 2021, hvis det da ER muligt at afholde sådan et arrangement til den tid - ingen kender udløbsdatoen for Covid-19 restriktioner. Alternativt vil vi "afholde" et fuldmagtsmøde hvor vi alle kan komme til orde

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle lejerne

Glædelig Jul og  Godt Nytår

Bedste hilsner og pøj pøj med os allesammen - vi skal passe godt på os selv og vores naboer :-)

Beboerrepræsentanterne

Hjemmeside for Beboerforeningen Østre Palæ - 4 år efter vi startede

01-03-2020
Vi har nu haft 5 års jubilæum og hjemmesiden er blevet hverdag for os og for mange i Østre Palæ - men vi vil gerne have, at den bliver brugt endnu mere.

Husk derfor at abbonnere på 'nyt fra foreningen' eller bofællerne på feltet oppe til højre, så vil du modtage en mail, når der er nyt på hjemmesiden.

Vi har fået nyt tag, nyt vandbaseret varmeanlæg og ikke mindst  en lille kirsebærhave! Og der er sket meget mere - fx har vi fået en rist ved vandhullet ved køkkendøren i 89, så vi nu kan komme tørskoede ind og ud :-). Og nu er vores Metro kommet! Vi har vist desværre fået stjålet de fine møbler som CA havde fået lavet tli gården. 

Vi modtager gerne beskeder per mail som vi kan lægge på siden .

Mange venlige hilsener

Henrik, Hanne, Marianne, Jette og Frans

05-01-2016
Interessant i den nye lejelov om vedligeholdelseskontoen

Uddrag af Lejeloven 2015 om Vedligeholdelse

Læg særligt mærke til paragraf 22 stk 4 og 23 stk 2 (markeret nedenfor), som handler om udlejers pligt til at oplyse hvad der står på din konto og at du har krav på at benytte din vedligeholdeseskonto til "andre rimelige vedligeholdelsesformål" end de sædvanlige, hvis saldoen overstiger tre års hensættelser.

NB! Satsen for hensættelser i 2016 og 2015 er 44 kr. pr. m2,  hvilket gør at mange lejemål i Østre Palæ sparer mange penge op - også ofte flere end, der meningsfuldt kan bruges på maling og tapet.

Frans, Beboerforeningen

BK nr 809 af 01/07/2015 Gældende

(Lejeloven)
Offentliggørelsesdato: 03-07-2015
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Kapitel IV

Vedligeholdelse

§ 19. Udlejeren skal holde ejendommen og det lejede forsvarligt ved lige, herunder vedligeholde alle indretninger til afløb og til forsyning med lys, gas, vand, varme og kulde, og sørge for renholdelse og sædvanlig belysning af ejendommen og adgangsvejene til det lejede, ligesom udlejeren skal renholde fortov, gård og andre fælles indretninger.

Stk. 2. Vedligeholdelse, herunder såvel indvendig, jf. § 21, som anden vedligeholdelse, som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det er påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter, jf. dog § 22.

Stk. 3. Huslejenævnet kan på lejerens begæring pålægge udlejeren at lade bestemte arbejder udføre og fastsætte nærmere retningslinjer herom. Huslejenævnet skal fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes fuldførelse. Huslejenævnet kan samtidig bestemme, at lejen skal nedsættes med et beløb, der svarer til forringelsen af det lejedes værdi, hvis udlejeren ikke overholder den frist, der er fastsat efter 2. pkt. Lejenedsættelsen gælder, indtil arbejderne er udført, Grundejernes Investeringsfond træffer endelig beslutning om at iværksætte arbejderne på udlejerens vegne, jf. § 60, stk. 1, i lov om midlertidig regulering af boligforholdene, eller huslejenævnet beslutter, at ejendommen skal administreres på ejerens vegne, jf. lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

Stk. 4. Huslejenævnet kan give påbud efter stk. 3, uanset om udgifterne kan afholdes af indestående på konti efter §§ 18 og 18 b i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

§ 20. Lejeren skal i lejeperioden foretage vedligeholdelse og fornøden fornyelse af låse og nøgler.

§ 21. Når en lejlighed er udlejet helt eller delvis til beboelse, anses udlejerens pligt til indvendig vedligeholdelse for opfyldt, når han til dette formål løbende har afholdt de beløb, der skal anvendes hertil efter reglerne i §§ 22 og 23. Ved indvendig vedligeholdelse forstås vedligeholdelse af lejligheden med hvidtning, maling, tapetsering og lakering af gulve. Omfatter en lejeaftale såvel lokaler, der er udlejet til beboelse, som lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse, og er lokalerne beliggende i hver sin fysiske enhed, finder 1. pkt. kun anvendelse, for så vidt angår den del af det lejede, der er udlejet til beboelse.

§ 22. Udlejeren skal i hvert regnskabsår afsætte 29,00 kr. pr. m² bruttoareal på en vedligeholdelseskonto for lejligheden. Beløbene afsættes med 1/12 månedsvis. Det i 1. pkt. nævnte beløb er opgjort i 1994-niveau og reguleres en gang årligt med 2,0 pct. tillagt en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. For 1998 og fremover reguleres beløbet efter 1. pkt. i stedet efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 2. Har lejeren ved aftale delvis overtaget pligten til indvendig vedligeholdelse, nedsættes det beløb, der afsættes på vedligeholdelseskontoen, forholdsmæssigt.

Stk. 3. Når udlejeren har afholdt udgiften til indvendig vedligeholdelse og til anden vedligeholdelse efter § 23, stk. 2, kan han fradrage den på vedligeholdelseskontoen. Han skal samtidig give lejeren en skriftlig opgørelse over de afholdte udgifter samt oplysning om, hvilket beløb der herefter er til rådighed. Lejeren kan kræve dokumentation for de afholdte vedligeholdelsesudgifter.

Stk. 4. Inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning skal udlejeren give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning var til rådighed til lejlighedens vedligeholdelse. En negativ saldo kan ikke overføres.

Stk. 5. Undlader udlejeren at efterkomme en anmodning om inden et fastsat tidspunkt at fremlægge regnskaber med bilag for de sidste 5 år, kan lejeren kræve lagt til grund, at der på kontoen henstår et beløb, svarende til periodens hensættelse uden fradrag for afholdte udgifter til vedligeholdelse.

§ 23. Lejeren kan kræve, at udlejeren foretager indvendig vedligeholdelse, når det er nødvendigt, og udgiften kan afholdes af det beløb, der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen.

Stk. 2. Lejeren kan endvidere kræve, at det beløb, hvormed saldoen på vedligeholdelseskontoen overstiger et beløb svarende til de seneste 3 års samlede hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand for så vidt angår indvendig vedligeholdelse.

Stk. 3. Er lejeaftalen opsagt af en af parterne, kan lejeren ikke fremsætte krav efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Ved genudlejning skal vedligeholdelseskontoen videreføres, og udlejeren skal oplyse den nye lejer om, hvilket beløb der ved lejeforholdets begyndelse er til rådighed til vedligeholdelse.

Stk. 5. Ved ejerskifte overtager den nye udlejer vedligeholdelsespligten og viderefører vedligeholdelseskontoen.

§ 24. Reglerne i § 19, stk. 2, og §§ 21-23 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren, bortset fra aftale om, at lejeren overtager pligten til vedligeholdelse. Det kan ikke aftales, at lejeren ved fraflytning skal istandsætte andet end de dele af det lejede, som er omfattet af lejerens vedligeholdelsespligt.

Stk. 2. Reglen i § 19, stk. 1, kan ikke fraviges til skade for lejeren, for så vidt angår anden vedligeholdelse end indvendig vedligeholdelse, i ejendomme, hvor reglerne i kapitel II-IV i lov om midlertidig regulering af boligforholdene finder anvendelse. Det kan dog aftales, at lejeren skal vedligeholde den have, som indgår i det lejede.

Nyt fra foreningen

Vil du modtage en e-mail, når der er nyt fra Beboerforeningen, så tilmeld dig her.

Tilmeld dig her

Information 2023